DR HAB. PROF. ur
Anna Marek-KAMIŃSKA 
pREZES

pzchio.rzeszow@gmail.com

mgr Tadeusz Borkowski 
wiceprezes

mgr Kornelia Ignas 
dyrektor ds. chórów
skarbnik

chorypzchiorzeszow@gmail.com

mgr Paweł Bazan 
dyrektor ds. Mediów
Sekretarz

Członkowie Zarządu 

prof. Grezgorz Oliwa - Przewodniczący komisji Odznaczeń

mgr Aleksandra Niezgoda - członek zarządu , członek Komisji Odznaczeń

mgr Marek Guzik - członek zarządu, członek Komisji Odznaczeń

Dyrektor Artystyczny - dr Monika Brewczak

Komisja rewizyjna

mgr Czesław Knapik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr Andrzej Leyko – członek Komisji Rewizyjnej

mgr Jerzy Stasz-  członek Komisji Rewizyjnej