Regulamin

Regulamin nadawania odznaczeń 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 

StatuT PZCHIO

Statut Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 

składki członkowskie

Składka członkowska na rok: 
osoba pełnoletnia - 15 zł
osoba niepełnoletnia - 7,50 zł