Zarząd PZChiO oddział w Rzeszowie

Prezes 
dr hab. prof. UR Anna Marek- Kamińska 
tel. 600159077
e-mail: pzchio.rzeszow@gmail.com

Wiceprezes
Tadeusz Borkowski

Dyrektor ds. mediów i wydawnictwa, sekretarz
Paweł Bazan

Dyrektor ds. chórów, skarbnik
Kornelia Ignas
tel. 693 057 794
e-mail: chory.pzchio.rzeszow@gmail.com


Dyrektor ds. orkiestr 
Marek Kosior


Dyrektor Artystyczny:

 
dr Monika Brewczak

Komisja odznaczeń honorowych: 

prof. dr hab. Grzegorz Oliwa (przewodniczący)
Aleksandra Niezgoda

Marek Guzik

Komisja rewizyjna 
Czesław Knapik
Andrzej Leyko
Jerzy Stasz