Warsztaty z emisji głosu

ChóroTrele

 Zapraszamy na warsztaty z emisji głosu dla dyrygentów i chórzystów. To zajęcia praktyczne, prowadzone przez praktyka i eksperta dr Annę Bednarską. Zapewniamy owocny czas poznania praktycznej wiedzy na temat prawidłowej emisji głosu, szczególnie nakierowanej na pracę dyrygentów z chórem. To może być całkowita rewolucja emisji zbiorowej zespołu.

Termin : 19 listopada 2022 r.

Miejsce: Instytut Muzyki UR, ul. Dąbrowskiego 83

Adresaci warsztatów: Warsztaty skierowane są do dyrygentów, osób prowadzących zespoły wokalne jak również chórzystów.

Efekt warsztatów: Kształcenie technik wykonawczych i interpretacyjnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich członków Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.  

Koszt udziału w wydarzeniu:

60 zł – uczestnik nie będący członkiem PZCHIO

40 zł – student, uczeń

Zapisy on-line trwają do 12 listopada 2022 roku lub do wyczerpania puli miejsc. Zgłoszeń prosimy dokonywać przy użyciu formularza zgłoszeniowego, przesłanego na nasz adres pzchio.rzeszow@gmail.com. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem informujemy, że o zgłoszeniu decydować będzie data zapisu. 

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta PZCHiO Oddział w Rzeszowie,
w tytule przelewu podając „warsztaty ChóroTrele” oraz swoje imię
i nazwisko:                                

BANK Pekao 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930

Każda osoba biorąca udział w warsztatach otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i wyżywienia. Wystawiamy fakturę.

Program ramowy warsztatów „ChóroTrele”

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30 - pierwsza część warsztatów

11:30 - 11:45 - przerwa

11:45 - 13 :15 - druga część warsztatów

13:15-14:00 - przerwa obiadowa

14:00 - 16:00 - trzecia część warsztatowa

16:00 – zakończenie warsztatów

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail: pzchio.rzeszow@gmail.com lub telefonicznie : 600159077

Każdy uczestnik proszony jest o swobodny, nie krepujący ruchów ubiór, własną matę, wodę niegazowaną oraz patyczek do sushi (lakierowany).

 


Kurs edytorstwa nutowego

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych edytorstwem nutowym, którzy wspomagają pracę chórów lub orkiestr. Kurs łączy zajęcia praktyczne z teoretycznymi, a podział grup na podstawową i zaawansowaną pozwala na najlepsze dostosowanie poziomu nauczania do oczekiwań uczestników.
Obejmuje:

- pracę ze źródłami muzycznymi,

-zasady i konwencje edytorskie wydań nutowych,
- korektę nutową,
- kurs obsługi programu FINALE dla zaawansowanych,

- kurs obsługi programu MuseScore dla poczatkujących.

Zajęcia z obsługi programu Finale i MuseScore odbywać się będą na własnych komputerach uczestników.

Zajęcia z edytorstwa nutowego prowadzą praktycy. Grupę poczatkującą poprowadzi dr Dominik Lasota pracując na programie MuseScore.
Grupę zaawansowanych na programie Finale, poprowadzi mgr Paweł Bazan. Zajęcia prowadzone są równolegle.

 
ZGŁOSZENIA : DO 19  PAŹDZIERNIKA 2022 R. 
NA ADRES: PZCHIO.RZESZOW@GMAIL.COM 
ADRES: Aleje Jana Pawła II 10, Stalowa Wola.  
OD GODZ. 10:00 DO  17:30

Odpłatność

- kurs bezpłatny dla członków PZCHiO (potwierdzenie)

- kursanci niebędący członkami PZCHiO – 50 zł

- uczniowie i studenci – 30 zł

          Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i wyżywienia.


Szczegółowe informacje - program ramowy

Formularz zgłoszeniowy