Kontakt:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie
ul. Okrzei 7 

35-959 Rzeszów
NIP 8133295665
tel. +48 600 159 077
e-mail: pzchio.rzeszow@gmail.com