X Międzynarodowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie


Zapraszamy zespoły chóralne i orkiestry na
X Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie

Podkarpackie Koncerty
Adwentowe 
GAUDEAMUS

Organizatorem Podkarpackich Koncertów Adwentowych GAUDEAMUS jest Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie.

Daty poszczególnych koncertów :

·       27 listopada 2022 r. - Przeworsk – Sanktuarium Grobu Bożego  ( godzina 16:30)

·       4 grudnia 2022 r. – Stalowa Wola - Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego ( 16:30)

·       11 grudnia 2022 r. – Krosno – Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy ( 17:00)

·       18 grudnia 2022 r. – Rzeszów – Bazylika Wniebowzięcia NMP  ( 17:00)

Koncerty skierowane są do amatorskich zespołów chóralnych oraz orkiestr. W zgłoszeniach pierwszeństwo mają zespoły należące do PZCHIO.

Każdy zespół może wybrać jedno miejsce koncertowania.

Udział w koncertach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

Cele koncertów:

- pielęgnowanie tradycji muzycznych,

- integracja środowiska muzycznego, nie tylko zespołów należących do PZCHIO

- podnoszenie jakości pracy zespołów chóralnych i orkiestrowych

- poszerzenie zakresu repertuaru zespołów biorących udział w koncercie

 

Każdy zespół wykonuje 2 lub 3 utwory a cappella lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Cała prezentacja nie może być dłuższa niż 12 min.  Utwory muszą być o tematyce maryjnej, adwentowej lub o tematyce sakralnej.

Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.

Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail pzchio.rzeszow@gmail.com najpóźniej do
10 listopada 2022 r.

Potwierdzenie uczestnictwa zespoły otrzymują najpóźniej 11 listopada 2022 r. drogą mailową.

Zespoły zakwalifikowane do udziału w Koncercie otrzymają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Utworem wspólnym będzie Archanioł Boży Gabryjel jednogłosowo. Warunkiem udziału Zespołu w koncercie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie oświadczeń przez dyrygenta zespołu.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

ChóroTrele

Zapraszamy na warsztaty z emisji głosu. 
Znakomita prowadząca Pani dr Anna Bednarska.
Warsztaty dla dyrygentów i chórzystów odbędą się w Rzeszowie,
19 listopada 2022 r. 
Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania w zakładce WARSZTATY

Kurs Edytorstwa Nutowego

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych edytorstwem nutowym, którzy wspomagają pracę chórów lub orkiestr. Kurs łączy zajęcia praktyczne z teoretycznymi, a podział grup na podstawową
i zaawansowaną pozwala na najlepsze dostosowanie poziomu nauczania do oczekiwań uczestników. Informacje w zakładce Warsztaty.

Zapraszamy na II Festiwal Chóralny "Resovia Sings"!

Wydarzenie nawiązuje do wieloletniej tradycji Międzynarodowego Festiwalu "Cantate Deo".
W trakcie trzech koncertów zaprezentuje się 12 zespołów chóralnych, w których repertuarze znajdzie się muzyka religijna oraz współczesne opracowania muzyki rozrywkowej.

Podkarpacki Zjazd Dyrygentów
i Kapelmistrzów
w Rzeszowie

Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie zaprasza na Podkarpacki Zjazd Dyrygentów
i Kapelmistrzów. Spotkanie skierowane jest do wszystkich dyrygentów, kapelmistrzów i prezesów zespołów, zarówno chóralnych jak i orkiestrowych działających na Podkarpaciu.
Nie trzeba być członkiem PZCHiO w Rzeszowie, a udział jest bezpłatny.

Podkarpacki Zjazd Dyrygentów i Kapelmistrzów odbędzie się 28 maja 2022 r. w Instytucie Muzyki UR,
 w godzinach od 10:00 do 13:00.

Organizatorem jest PZCHiO Oddział w Rzeszowie,
a partnerami są: Instytut Muzyki UR i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.Instytut Muzyki
ul. Dąbrowskiego 83,  Rzeszów

Chcielibyśmy omówić potrzeby zespołów w czasach postpandemicznych, zapoznać Państwa z ofertą warsztatową i konkursową. Zależy nam na żywej rozmowie, poznaniu Państwa osobiście, nawiązaniu współpracy przy wspólnych
projektach unijnych, podkarpackich i makroregionalnych. 
10:00- 11:00
- przywitanie Gości,
- omówienia działań PZCHiO,
- przedstawienie oferty warsztatowej skierowanej do dyrygentów, kapelmistrzów, prezesów oraz chórzystów i instrumentalistów.
- przedstawienie, omówienie i zaproszenie na platformy konkursowe
11:15- 12:15 - wspólna dyskusja, omówienie zjednoczonego działania, tworzenia wspólnych koncertów na całym regionie
12:20- 13:00 - spotkanie z kompozytorami i aranżerami Podkarpacia
m.in z Moniką Brewczak i Dominikiem Lasotą