"Zamiłowanie do narodowej muzyki  wokalnej
i instrumentalnej najpełniej wyraża ducha polskiego".

Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZChiO) 
Oddział w Rzeszowie jest organizacją „non profit” realizującą swoje zadania statutowe. 

Odznaka Honorowa

Polski Związek Chórów i Orkiestr nadaje odznakę Honorową w szczególności za:

1. aktywną, wieloletnią działalność w zespołach artystycznych

2. osiągnięcia w pracy organizacyjnej na wszystkich szczeblach Związku/zespołu, okręgu, Oddziału, Zarządu Głównego,

3. wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe
w upowszechnianiu kultury,

4. wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości kompozytorskiej, pedagogicznej, naukowo-badawczej w zakresie historii i promocji amatorskiego ruchu muzycznego.


GAUDEAMUS

Podkarpackie koncerty adwentowe

ChóroTrele

Warsztaty z emisji głosu

Resovia sings

Festiwal

Kurs Edytorstwa nutowego

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Rzeszowie

Dokumenty
do pobrania