"Zamiłowanie do narodowej muzyki  wokalnej
i instrumentalnej najpełniej wyraża ducha polskiego".

Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZChiO) 
Oddział w Rzeszowie jest organizacją „non profit” realizującą swoje zadania statutowe. 

Podkarpacki Zjazd 
Dyrygentów
i Kapelmistrzów
w Rzeszowie

ZAPROSZENIE

Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Rzeszowie
zaprasza na Podkarpacki Zjazd Dyrygentów i Kapelmistrzów.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich dyrygentów, kapelmistrzów
i prezesów zespołów - zarówno chóralnych, jak i orkiestrowych,
działających na Podkarpaciu.

Nie trzeba być członkiem PZCHiO w Rzeszowie, a udział jest bezpłatny.
Podkarpacki Zjazd Dyrygentów i Kapelmistrzów odbędzie się 28 maja 2022 r.
w Instytucie Muzyki UR, w godzinach od 10:00 do 13:00.

Organizatorem jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie,
a partnerami są: Instytut Muzyki UR i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.


Instytut Muzyki
ul. Dąbrowskiego 83,  Rzeszów

Odznaka Honorowa

Polski Związek Chórów i Orkiestr nadaje odznakę Honorową w szczególności za:

1. Aktywną, wieloletnią działalność w zespołach artystycznych

2. Osiągnięcia w pracy organizacyjnej na wszystkich szczeblach Związku/zespołu, okręgu, oddziału, Zarządu Głównego

3. Wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe
w upowszechnianiu kultury,

4. Wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości kompozytorskiej, pedagogicznej, naukowo-badawczej 
w zakresie historii i promocji amatorskiego
ruchu muzycznego.


Dokumenty
do pobrania